Пълният текст на Заповед № РД-09-109/21.02.2019 г. може да разгледате тук