О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
       Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че Георги Русев Георгиев и Валя Рускова Георгиева, гр. Любимец, ул. „Бреза” №2 има инвестиционно предложение за „Магазин за пакетирани хранителни стоки" в УПИ VI-400, в кв. 164 по плана на гр. Любимец.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и съпътстващата го документация в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9А /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, и на e-mail: oba@lyubimets.org, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 07.02.2019г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.