ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015-2019 год.

 

ПП "ГЕРБ"

1. Мария Стефанова Станкова - Председател на ОбС

2.Стефка Ивайлова Дулгерис -  Киришева

3. Донка Трифонова Козалиева

4. Снежана Тенчева Ганчева

5. Силвия Тодорова Куртова 

6. Петър Стоянов Ленков 

7. Мария Димитрова Кирякова 

8. Атанас Петков Атанасов

9. Тръндю Иванов Тръндев

10. Ваня Атанасова Чуколова 

11.Петя Атанасова Христозова

12.Валентин Иванов Расоков

 

 КОАЛИЦИЯ "ЗА ЛЮБИМЕЦ" 

1. Николай Господинов Атанасов

2. Дочка Димитрова Кючукова

3. Петър Благоев  Петров

4. Гергана Трифонова Караджонова

5. Михаил Димитров Димитров