IMG 2507По идея и настояване на община Любимец, от 23 юни жителите на града  ще имат възможност да събират разделно отпадъци от опаковки в нови модерни цветни контейнери.

Съдовете са в познатите три цвята: син – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълт – за пластмасови и метални изделия и зелен – за събиране на продукти от стъкло.

Контейнерите са тип „иглу“ и са значително по-ефективни и екологични. Моделирани са по начин, който ограничава до минимум изхвърлянето в тях на битови и строителни отпадъци, тъй като капаците им не се отварят.  Така,  качеството на събрания отпадък от този тип съдове е над два пъти по-високо от това на досега използваните.

С  комплекти  контейнери в три цвята са оборудвани  17 точки в града и една в с. Малко градище – до НЧ „Св.Св. Кирил и и Методий 1912“. Те са разположени  предимно около местата с голям интензитет на изхвърляне на отпадъци от този вид, а именно - големите супермаркети, спортни зали, бензиностанции, училища и др. 

Графикът на изхвърляне на отпадъците от контейнерите ще зависи от интензитета на напълване на новите съдове или колкото по-бързо се събират отпадъци в контейнерите, толкова по-често ще се извозват от еко фирмата. В определен ден от седмицата, специализиран автомобил  ще събира отпадъците само от един вид контейнери.  По този начин няма да се допусне смесване на отпадъци.

Кампанията се финансира изцяло от ЕКОПАК България АД, която организира и управлява Системата за разделно събиране. Всички събрани отпадъци ще преминават през допълнително сепариране, след което ще се предават в заводи за рециклиране.

Задължение на община Любимец и жителите на града е да пазят контейнерите здрави, защото при спазване на изискванията на фирмата, броят на цветните контейнери в града и останалите населени места в общината ще се увеличи.

Затова отправяме призив към гражданите да пазят чистотата на града като изхвърлят отпадъците си разделно в трите контейнера – син, жълт и зелен.

Нека заедно да пазим природата и чистотата в града си!

 

IMG 2467От 20 юни детската площадка в централен градски парк допълнително е оборудвана  с нови детски съоръжения, осигурени по проект на община Любимец от Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г“. Освен допълнителни люлки, в детския кът са монтирани пейки и нова пъстра ограда, а до ден-два ще се постави и нова беседка. За тази цел, зоната за игра се разшири, а малчуганите имат повече пространство за игри.

IMG 2479

 В проекта е предвидено и допълнително парково озеленяване с вечно  зелена растителност, която ще облагороди района. Така мястото за игра с приятния си и завършен вид, постепенно се превърна в предпочитано място за забава и развлечение на децата от 3 до 6 годишна възраст.

 

Секретарят на община Любимец Христо Христозов участва в регионална среща на местните власти и бизнеса с народни представители от 44 Народно събрание. Срещата се състоя на 19 юни в гр. Тополовград, а събитието се организира от Регионалното сдружение на общините “Марица”. На поканата на организаторите се отзоваха депутатите от ПГ на БСП от Хасковски избирателен район – Елена Йончева, Виолета Желева и Никола Динков. Присъстваха представители от общините Свиленград, Маджарово, Тополовград, Изпълнителният директор на РСО “Марица” Райна Йовчева, новият Председател Маргарита Георгиева и бизнесмени. Срещата бе открита от кмета на общината – домакин Божин Божинов, който поздрави гостите и в изложението си, постави най-наболелите проблеми на пограничните общини.

По време на активния диалог стана ясно, че проблеми като:  лошите пътища, които са пречка за привличане на инвестиции; амортизираната ВиК инсталация; бюрокрацията при процедурите за европейските проекти; Детските градини, за чиято издръжка общините се превръщат в социални партньори и др. са ежедневни и основни при работата на администрациите. Народният представител Виолета Желева изказа мнение, че е нужно да се работи по специфичните проблеми на всеки един от регионите.

 Участниците отправиха въпросите към депутатите с молба да бъдат разисквани в Народното събрание, а всички присъстващи се обединиха около мнението, че държавата трябва да отдели специално внимание на малките отдалечени общини, за чийто обезлюдяване способстват и така поставените проблеми.

Със своя Заповед №РД-09-327/19.06.2017 г. Кметът на община Любимец определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.

изтеглен файл

Със Заповед № РД-09-303/02.06.2017 г. Кметът на община Любимец инж. Анастас Анастасов забранява брането на липов цвят от общинските озеленени площи /паркове и градини/, от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на града и селата, както и брането на липов цвят от общински горски и поземлен фонд. 

Забранява се увреждането и чупенето на клони от липовите дървета.

Целта е предотвратяване от увреждане на общинската дървесна растителност при безконтролно бране на липов цвят и предпазване от унищожаване на естествените находища.

            При неизпълнение на настоящата Заповед нарушителите ще заплащат съответната глоба по Наредба № 28 за опазване на околната среда и изграждане и опазване на зелената система на територията на община Любимец.

Настоящата Заповед важи за вегетационен сезон 2017 година.

 Подробности от Заповедта - тук