esОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОRChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

IMG 9045На 9 февруари  в община Любимец бе доставен  нов автомобил  за специализиран превоз  на хора с увреждания.  Микробусът „Форд Транзит“ е осигурен по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“.  Произведен е през 2016 г.,  със 7+1+1 места и е оборудван с автоматична платформа за инвалидни колички.  Превозното средство  е  с двигател EURO 6, шест степенна механична скоростна кутия и  всички екстри за осигуряване на комфорт и удобство на пътуващите – електрически стъкла, климатични системи, електронна система за стабилност, предпазни колани и др.

Микробусът ще се използва от потребителите на социални услуги, които ще бъдат транспортирани от домовете си до новосъздадения „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. В изпълнение на друга от дейностите по проекта за центъра бяха доставени  уреди и апарати за пасивна рехабилитация и кинезитерапия , раздвижване на горни и долни крайници,  уреди за тренировка и раздвижване на всички основни групи мускули и др.IMG 9058

Автомобилът за специализиран превоз е на стойност 66 122 лв. и е доставен от фирма МОТО-ПФОЕ ЕООД,  с която след проведена обществена поръчка , бе сключен договор за доставка.

Проектът „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той стартира на 09.05.2016 г., с продължителност на изпълнение 21 месеца. Включените потребители на социални услуги  са  обгрижвани от  лични, здравни, социални асистенти и домашни помощници.  Освен това, съобразно нуждите, на всеки потребител се предоставят и  здравни услуги, рехабилитационни процедури и психологична подкрепа

  

 

 

знамеОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОлого ОПРЧР

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01

 

 

     От началото на месец август до момента, в Община Любимец се изпълнява Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по схема № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Екипът на проекта активно работи по заложените дейности и до сега 70 потребители от цялата община са се възползвали от предоставяните услуги.

Назначените лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, изпълняват задълженията си коректно. Те полагат постоянни грижи за лицата с увреждания, водейки се от нуждите им, на база изготвените индивидуални планове. Асистентите и помощниците приготвят храна и подпомагат храненето на потребителите, поддържат чистотата в домовете им, оказват помощ при поддържане на лична хигиена, следят за правилното приемане на лекарствата, предписани от лекар. Общуването и осъществяването на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, четене на художествена литература, придружаване и оказване на помощ при разходки са друга част от задълженията на асистентите и помощниците.

По преценка и под наблюдение на рехабилитатор, на потребителите се предоставят терапевтични услуги. Пълноценно се използват уредите за раздвижване и тренировка, осигурени по проекта.

В услуга на потребителите и на техните асистенти или домашни помощници, работят активно квалифицирани психолог и социален работник, които им оказват нужната подкрепа.

Обслужваните лица се чувстват по-спокойни и сигурни в ежедневието си, тъй като до тях стоят хора, обучени да полагат специални грижи. Значително е подобрено качеството на живот на потребителите по проекта.

Към момента по Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“, 61 потребители с увреждания или невъзможност да се самообслужват получават грижи, а на 45 безработни лица от общината е осигурена заетост.

esлого ОПРЧР"Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги"

Договор № BG05М9OP001-2.002-0258-С01 

 

       

На 08.08.2016 г. в зала „Любимец“ се състоя Начална пресконференция по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“. Целта на събитието бе да се предостави по-подробна информация за дейностите, които ще се изпълняват в хода на проекта, да се даде гласност за стартиране на предоставянето на социални услуги, очакваните резултати, да се популяризира същността на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и др.

Самото предоставяне на социални услуги за 68 потребители от Община Любимец започва от 09.08.2016 г. Това са лица с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. За тях ще се грижат 39 лични, 2 социални, 2 здравни асистенти и 5 домашни помощници. Това са безработни лица от общината, назначени на трудови договори за срок от 18 месеца. Голяма част от тях ще обслужват повече от един потребител.

В новосъздадения „Център за почасово предоставяне на услугиза социално включване в общността или в домашна среда“ от 09.08.2016 г. ще бъде назначен и екип, включващ управител, психолог, рехабилитатор, фелдшер и шофьор. Освен основните услуги ще бъде предоставена  мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.  По проекта ще бъде осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания, както и апаратура за рехабилитация. 

ПОКАНА ИНТЕРНЕТ

 Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧРзнаме

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

 

 


 СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИ

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

“ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН/ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ”,”ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

 

Вх. №

 

Трите имена на кандидат-потребителя Населено място Брой точки/социална услуга
1

3/13.06.16 г.

Виктория Димитрова Димитрова

 

гр. Любимец

25 т.

Личен асистент

2 5/13.06.16 г. Димитър Кирилов Димитров гр. Любимец

24 т.

Личен асистент

3

9/13.06.16 г.

Валентина Стоянова Ленкова

гр. Любимец

23 т.

Личен асистент

4

4/13.06.16 г.

Маринела Димитрова Димитрова

 

гр. Любимец

23 т.

Личен асистент

5

23/14.06.16 г.

Елена Николаева Колева

гр. Любимец

22 т.

Социален асистент

6

40/15.06.16 г.

Славея Атанасова Инджова

гр. Любимец

21 т.

Личен асистент

7

1/13.06.16 г.

 

Мартин Николаев Вълканов

гр. Любимец

 

21 т.

Социален асистент

8

2/13.06.16 г.

Иван Николаев Вълканов

гр. Любимец

21 т.

Социален асистент

9 8/13.06.16 г. Добри Ангелов Трендафилов гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

10

32/14.06.16 г.

Калина Тенева Казакова

с. Георги Добрево

20 т.

Личен асистент

11 13/13.06.16 г.

Еленка Янкова Андонова

гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

12 79/20.06.16 г. Петра Георгиева Стойкова гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

13 45/16.06.16 г.

Гана Колева Мавродиева

гр. Любимец

19 т.

Личен асистент

14

43/16.06.16 г.

Трендафа Георгиева Бакалова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

15

12/13.06.16 г.

Сидер Добрев Кьосеиванов

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

16

7/13.06.16 г.

Васил Атанасов Георгиев

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

17

60/16.06.16 г.

Величка Демирева Сидерова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

18

71/17.06.16 г.

Марийка Николова Добрева

с. Лозен

18 т.

Личен асистент

19

82/20.06.16 г.

Величка Вълчева Паунова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

20

63/17.06.16 г.

Ангел Василев Тананов

гр. Любимец

18 т.

Здравен асистент

21

26/14.06.16 г.

Атанас Филев Нашев

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

22

6/13.06.16 г.

Виолета Веселинова Атанасова

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

23

83/20.06.16 г.

Никола Славов Паунов

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

24

64/17.06.16 г.

Велика Иванова Гинева

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

25

81/20.06.16 г.

Кица Атанасова Ухлова

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

26

35/15.06.16 г.

Росица Христозова Делчева

с. Белица

17 т.

Личен асистент

27

75/17.06.16 г.

Недялка Трифонова Делчева

с. Лозен

17 т.

Домашен помощник

28

55/16.06.16 г.

Надка Шидерова Митева

с. Белица

17 т.

Домашен помощник

29

25/14.06.16 г.

Димитър Тодоров Димитров

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

30

15/13.06.16 г.

Васко Димитров Козалиев

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

31

14/13.06.16 г.

Мария Георгиева Атанасова

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

32

61/16.06.16 г.

Цвятко Георчев Бозалиев

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

33

74/17.06.16 г.

Надежда Янкова Желева

с. Лозен

16 т.

Личен асистент

34

76/17.06.16 г.

Марийка Георгиева Стойнова

с. Лозен

16 т.

Личен асистент

35

11/13.06.16 г.

Иванка Кръстева Кьосеиванова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

36

19/13.06.16 г.

Елена Димитрова Власакова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

37

27/14.06.16 г.

Петранка Георгакиева Къратлиева

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

38

42/16.06.16 г.

Васил Димитров Атанасов

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

39

21/13.06.16 г.

Тянка Илиева Атанасова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

40

10/13.06.16 г.

Христо Георгиев Писарев

гр. Любимец

15 т.

Здравен асистент

41

68/17.06.16 г.

Мария Стоева Иванова

с. Лозен

15 т.

Домашен помощник

42

33/14.06.16 г.

Осман Осман Юсеин

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

43

89/24.06.16 г.

Иван Грозев Славов

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

44

20/13.06.16 г.

Надежда Шинева Иванова

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

45

28/14.06.16 г.

Янка Георгакиева Станкова

гр. Любимец

14 т.

Личен асистент

46

37/15.06.16 г.

Георги Трифонов Ставрев

гр. Любимец

14 т.

Личен асистент

47

41/15.06.16 г.

Невенка Манолова Въчева

с. Белица

14 т.

Личен асистент

48

72/17.06.16 г.

Златка Станкова Добрева

с. Лозен

14 т.

Домашен помощник

49

38/15.06.16 г.

Петкана Николаева Плачкова

с. Белица

14 т.

Домашен помощник

50

18/13.06.16 г.

Слав Грозев Иванов

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

51

22/13.06.16 г.

Иван Георгиев Иванов

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

52

84/23.06.16 г.

Виктор Кръстев Георгиев

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

53

69/17.06.16 г.

Марийка Атанасова Гачева

с. Лозен

13 т.

Домашен помощник

54

53/16.06.16 г.

Евтимия Георчева Огнева

с. Белица

13 т.

Домашен помощник

55

16/13.06.16 г.

Василка Иванова Стоянова

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

56

29/14.06.16 г.

Никола Георгиев Страшников

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

57

80/20.06.16 г.

Христо Иванов Раев

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

58

77/20.06.16 г.

Елена Атанасова Иванова

с. Малко градище

12 т.

Личен асистент

59

65/17.06.16 г.

Велчо Горанов Стефанов

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

60

24/14.06.16 г.

Кезбан Миткова Ангелова

с. Георги  Добрево

12 т.

Личен асистент

61

67/17.06.16 г.

Елена Николаева Андреева

с. Лозен

12 т.

Домашен помощник

62

50/16.06.16 г.

Иванка Костова Георгиева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

63

56/16.06.16 г.

Грозю Добрев Кръстев

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

64

70/17.06.16 г.

Карамфилка Василева Киришева

с. Лозен

11 т.

Домашен помощник

65

54/16.06.16 г.

Трендафа Николова Демирева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

66

58/16.06.16 г.

Петкана Димитрова Кьосева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

67

59/16.06.16 г.

Еленка Стратиева Чекатчиева

с. Белица 

11 т.

Домашен помощник

68

57/16.06.16 г.

Маринка  Кирилова Станкова

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

         
    ЧАКАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИ    
1 31/14.06.16 г. Исус Иванов Щерев гр. Любимец 11
2 36/15.06.16 г. Йорданка Николова Николова гр. Любимец 11
3 87/23.06.16 г. Васила Петрова Колева с. Георги Добрево 11
4 48/16.06.16 г. Станка Трендафилова Вълкова с. Белица 11
5 62/16.06.16 г. Манушка Кръстева Николова с. Георги Добрево 11
6 88/24.06.16 г. Иванка Господинова Тодорова гр. Любимец 11
7 49/16.06.16 г. Петра Николова Драгиева с. Белица 11
8 47/16.06.16 г. Стелиян Ангелов Гюзелев гр. Любимец 11
9 39/15.06.16 г. Георги Атанасов Янакиев гр. Любимец 10
10 30/14.06.16 г. Юсеин Халил Сали с. Георги Добрево 10
11 85/23.06.16 г. Златка Илиева Раева гр. Любимец 10
12 51/16.06.16 г. Димитър Иванов Иванов с. Белица 10
13 34/14.06.16 г. Азизе Мюмюн Демирджи с. Георги Добрево 10
14 46/16.06.16 г. Надежда Тасева Денкова с. Георги Добрево 10
15 86/23.06.16 г. Станко Желязков Колев с. Георги Добрево 9
16 66/17.06.16 г. Колкя Георгиева Димитрова с. Георги Добрево 8
17 78/20.06.16 г. Хрисана Янкова Налбантова с. Малко градище 8
18 17/13.06.16 г. Величка Георгиева Иванова гр. Любимец 7
19 52/16.06.16 г. Василка Николова Чакалова с. Белица 7
         
         
  73/17.06.16 г. Марге Георгиева Петрова с. Лозен

6

Отказал услуга

  44/16.06.16 г.

Зинка Златкова Миткова

гр. Любимец

17

Липса на асистент

     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.