IMG 4789В началото на м. декември, община Любимец приключи с ремонтните дейности за тази година.  Изпълнението на инвестиционната програма на общината за 2017 г., касаеща ремонт на уличната мрежа и прилежащите й съоръжения, завърши с частичната рехабилитация на ул. „Шар планина“ и ул. „Рила“ /асфалтирана в участъка между „Шар планина“ и „Л. Каравелов“/.

През пролетта на 2018 г., при подходящи климатични условия, администрацията предвижда да продължи с обновяването на уличната мрежа в града и общината. Ремонтните дейности ще включват пълна рехабилитация на 7 улици в града, заедно с прилежащата им инфраструктура  /тротоари,  бордюри, пътни знаци/. Това са улиците: „Дамян Груев“, „Богомил“, „Янтра“, „Оборище“, „Ген. Гурко“, „Граф Игнатиев“ и „Ив. Рилски“.

В инвестиционната програма на общината,  за изпълнение е предвидено и преасфалтиране на 10 улици и ремонт на прилежащите им терени. Те са разположени предимно в кв. „Георги Добрев“ и промишлената зона в града.

След приключване на асфалтополагащите дейности в предвидените участъци, приблизително 6000 м. пътна мрежа ще бъдат обновени и приведени в подходящ вид за движение на различни видове МПС.