IMG 5595В продължение на последователната и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура в Любимец и останалите населени места от общината, Кметът Анастас Анастасов стартира дейности по реконструиране на улици и тротоари в града. От 5 януари започна полагането на асфалт на продължението на ул. „Орбита“, в кв. „Георги Добрев“. Отсечката е дълга приблизително 400 м. и ще свърза града с останалите населени места от общината.

Причината за създаване на продължение на досега съществуващата ул. „Орбита“ и привеждането и в подходящ вид за движение на автомобили, е изтичане срока на експлоатация на жп прелеза на ул. „Ивайловградска“, който е с временен статут. С въвеждане на разрешение за ползване на високоскоростна жп линия Виена-София- Истанбул съоръжение от този вид не може да съществува.

Прелезът играе изключително важна роля за местното население, тъй като е най-близкото място, което свързва града с Гробищния парк и селата Белица, Лозен, Малко градище, Дъбовец и Вълче поле.

"Работим усилено по реализирането на този проект и ако времето позволи, ще приключим преди да бъде затворен прелезът“ – коментира кметът на община Любимец Анастас Анастасов.

В същото време общинският екип работи усилено по изграждане на западния обходен път, който ще свързва главен път Е-80 с пътя Любимец – Ивайловград. Пътят ще преминава през новосъздадения надлез в района на бившата „Керамична фабрика“ по трасе над кв. Георги Добрев. С пускането му в експлоатация трафикът в града значително ще се облекчи от транзитно преминаващите автомобили.

През тази година, в инвестиционната програма на общината, е предвидено за изпълнение цялостно преасфалтиране на 17 улици в града и обновяване на  тротоари на голяма част от тях. Предвидените улици за асфалтиране са „Орбита“, „Киев“, „Здравец“, „Бреза“, „Г. Добрев“,  „Латинка“ и „Пирин“ разположени в кв. „Георги Добрев“, ул. „Индустриална“ в промишлената зона в града, ул. „Републиканска“ от кръстовището с ул. „Шар планина“ до ул. „Чинар“, улиците „Чинар“, „Опълченска“, „Цар Калоян“, „Цар Освободител“, „Ж. Терпешев“, „Охрид“, „Тракия“ и част от ул. „Кирил и Методий“ – между улиците „Шипка“ и „Ал. Стамболийски“.

Освен горепосочените улици, по проект „Реконструкция  и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения от уличната мрежа на населените места в община Любимец“ ще бъдат цялостно рехабилитирани 7 улици в града, а именно: „Иван Рилски“, „Граф Игнатиев“, „Ген. Гурко“, „Оборище“, „Янтра“, „Богомил“ и „Дамян Груев“. Проектът е от Програмата за развитие на селските райони и включва цялостно асфалтиране на посочените обекти, нови тротоари и бордюри, както и подмяна на уличното осветление.