да изчистим БГ

 

Уважаеми съграждани,

През 2018 г. за осма поредна година ще се проведе кампанията "Да изчистим България заедно".  

Тазгодишното почистване на България за един ден е определено за 15.09.2018 г. /събота/ и община Любимец отново ще се включи в националната кампания.

Гражданите могат да се присъединят към кампанията, като почистят около домовете си, междублокови пространства или на специално оказани места от съответните общински институции. Събраните чували отпадъци, молим да поставяте завързани до контейнерите за сметосъбиране и Общината ще се ангажира със своевременно извозване до Регионално депо – Харманли.

Определените места за чистене на територията на община Любимец са:

  • Ул. „Тракия“, бул. „Одрин“, бул. „Марица“ в гр. Любимец;
  • Изходите на града в посока гр. Харманли и посока гр. Свиленград, междублокови пространства, паркове, алеи;      
  • Районите на всички училища, детски градини и Детска ясла на територията на община Любимец
  • Крайните квартали на гр. Любимец
  • Почистване на централната и изходната част на селата в община Любимец
  • Нерегламентирани сметища около селата в общината
  • Речните корита на реките в рамките на населените места
  • Природна забележителност "Глухите камъни"
  • Района на "Сокол чешма", под връх Св. Марина

Призоваваме жителите на Община Любимец активно да вземат участие в кампанията.

   Сборен пункт от 09.00 часа, пред сградата на Общинска администрация Любимец, където ще се раздават необходимите консумативи /чували и ръкавици/.