Уважаеми земеделски производители от община Любимец,

Според данни предоставени на Националната агенция по приходите от Държавен фонд „Земеделие” в общините на територията на област Хасково има земеделски стопани, които не са подали или са подали с непълни данни годишни данъчни декларации, във връзка с получени доходи под формата на субсидии от ДФЗ.

НАП започна информационна кампания, насочена към земеделските производители, които са получи субсидии за миналата 2017 година, но не са подали данъчни декларации. Стопаните се уведомяват по електронната поща и обаждания по телефона.

За Хасковски регион на 5600 земеделски производители са изплатени субсидии през миналата година.

Някои земеделци са подали годишни данъчни декларации, но са констатирани неточности и разминавания в сумите, обявени във формулярите. Тези стопани, по закон, могат да подадат коригираща декларация най-късно до 1 октомври.

Към всички останали фермери, които изобщо не са декларирали субсидии, ще се подходи на първо време доброволно, като бъдат уведомени да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.