50822268 2247823445485938 770553567109971968 nСлужители от Звено „Чистота и благоустройство“ при Общинска администрация Любимец започнаха снабдяване на домакинствата в града с пластмасови кофи за смет. Съдовете са с вместимост 240 л. и са предназначени да се ползват от живеещите в еднофамилни жилищни сгради. Доставката се прави на някои от улиците, където досега бяха поставени контейнери за смет.

С тази доставка, вече всички домакинства в Любимец разполагат с пластмасови кофи, а големите контейнери ще останат само пред блокове, обществени места, училища и магазини. Цветните контейнери за разделно сметосъбиране са поставени на определените за целта места и също се използват от гражданите по предназначение.

В рамките на почти 2 години, следвайки предварително разработен график, ръководният екип на общината успя да осигури кофи за смет в целия град и така да улесни работата на звеното по сметосъбиране и сметоизвозване .

Общинска администрация – Любимец напомня на жителите на града, че в пластмасовите кофи и контейнери се изхвърлят само битови отпадъци. Пепел и жар се събират в металните контейнери с надпис „Пепел“, а растителни и строителни отпадъци се извозват до регламентираното сметище в местността „Глините“.