gerbНа 45-то редовно заседание на ОбС – Любимец, проведено на 31.01.2019 г., с 12 „за“ и 1 „въздържал се“ общинските съветници приеха бюджета на Община Любимец за 2019 г. Тази година финансовата рамка на документа е в размер на 9 936 683 лв., като приходите с държавен характер са 6 439 743 лв., а с общински 3 496 940 лв.

За ремонт, проектиране и покупка на активи са заложени 359 600лв. С тази сума е предвидено да се направи ремонт и закупуване на ново оборудване на кухнята в ДГ„РАЙ 2”; да се изгради видеонаблюдение по селата в община Любимец и да се надгради системата в града; да се изградят 3 сондажни кладенци в селата Малко Градище, Лозен и Белица; да се проектира кръстовище на ул.,,Шар планина” и бул.„Одрин”; да се преустрои зеленчуковия пазар в гр.Любимец; да се проектира сграда и паркинг за обредни дейности в гробищния парк в града и др.

За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища общината е отделила 55 800 лв.; за Волейболен клуб “Любимец 2010” сумата е 10 000 лв.; за Клуба по борба - 4 000 лв.; за Дружество ,,Тракия” - 2 400 лв., а за Сдружение на хората с физически увреждания ,,Светлина” - 1 800 лв.

Тази година, за благоустрояване на дворно пространство в СУ „Желязко Терпешев” , общината ще осигури сумата от 320 000 лв., а за извършване на строително-ремонтни дейности в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 162 651 лв.

Ще продължи работата по обновяване на Младежкия център в града. За извършване на ремонти вътре в сградата, в общинския бюджет е заложена сумата от приблизително 70 000 лв.; за ремонтиране на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий- 1912” с.Малко Градище се предвиждат – 85 000 лв., а за възстановяване на сградата на здравна служба с.Малко Градище - 34 402 лв. Тази година е предвиден и ремонт на сградата на бившето читалище в с.Йерусалимово на стойност 40 580 лв.

В Бюджет 2019 са предвидени средства и за изграждане на южен обходен канал по ул.“Тракия” за отвеждане на дъждовни води до р.Белишка. Целта е да не се допусне наводняване на части от града, в следствие на обилни дъждове.

Вярна на своята политика за усвояване на европейски средства, община Любимец и тази година е предвидила да бъдат извършени мащабни ремонти. През предстоящата 2019 г. ще се направи ремонт и оборудване на дворните пространства в детските градини в града и цялостен ремонт на сгради и дворове на градините в селата Лозен и Малко градище; цялостно асфалтиране на улици, с обновяване на прилежащите им тротоари, както и подмяна на осветление на улиците ”Граф Игнатиев”, ”Богомил”, ”Дамян Груев”, ”Ген.Гурко”,”Оборище”, ”Янтра” и ”Иван Рилски”.

Мнението на екипа, участвал в изготвянето на финансовия документ, е че бюджетът е балансиран и дава възможности за по-нататъшно развитие на общината в различни направления.