gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

     Общинска администрация Любимец уведомява избирателите, които са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, че могат да подадат заявление /Приложение към Решение №837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК/ до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 01.11.2021 г. до изборния ден включително.

Секция за гласуване на избирателите с подвижна избирателна кутия се образува, ако до 3 /три/ дни преди изборния ден /11.11.2021 г./ има подадени не по-малко от 7 /седем/ заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението се подава по един от следните начини:

-саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл.23, ал.1 от Изборния кодекс от пълномощник с пълномощно в свободен текст /без да е необходимо да е нотариално заверено/, по пощата или по факс /03751-8378/.

-заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или на електронна поща: oba@lyubimets.bg, без да се изисква квалифициран електронен подпис. Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия в подвижна избирателна секция не се прилагат документи, освен гореописаните пълномощни.

Общинска администрация вписва избирателите поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, след извършване на проверка в съответната РЗИ.

Органът по чл.23, ал.1 от ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в ПСИК по телефон или чрез електронна поща, посочени в подаденото от него заявление.