gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 13 ноември 2021 г., Секционните избирателни комисии в Община Любимец ще получат по график изборните книжа и материали за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г., както следва:

 

13.11.2021 г. от 10,50 часа

291700012 - с. Лозен

291700016 - с. М. градище

291700017 - с. Вълче поле

291700018 - с. Дъбовец

 

13.11.2021 г. от 11,10 часа

291700001

291700002

291700003

291700007

291700008

291700010

 

13.11.2021 г. от 11,30 часа

291700004

291700005

291700006

291700009

291700011

  

13.11.2021г. от 12,10 часа

291700015 - с. Йерусалимово

291700019 - с. Оряхово

291700020 - с.Васково

 

13.11.2021 г.   от 12,30 часа

291700013   - с. Белица

 

13.11.2021 г. от 12,30 часа

291700014 - с. Георги Добрево

    

Изборните материали ще се получават от Зала „Любимец”. Присъствието на всички членове на СИК е желателно. Извозването на членовете на СИК от населените места до града и обратно е организирано от Общинска администрация.

 

 

Секретар на общината: ......./п/...............

                                 / Христо Христозов/