gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГРЕТА                         ГЕОРГИЕВА                     НИЙСЕ
                      ДИЯН                          ТОНЧЕВ                        ТОНЕВ
                      ЗЛАТКА                        ИЛИЕВА                        АСЕНОВА
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ПРУХЛЕВ
                      КАНА                          ХРИСТОЗОВА                    ТОНЕВА
                      ЛЕСЕНА                        СЛАВЕЕВА                      ТОДОРОВА
                      МАРГАРИТА                     КОСТАДИНОВА                   КИРКОВА
                      МИЛКА                         ПЕНЧЕВА                       ШОПОВА
                      МИТКО                         ИВАНОВ                        ПРУХЛЕВ
                      НИНА                          СТОИЧКОВА                     ПРУХЛЕВА
                      ТОНЧО                         АНГЕЛОВ                       ТОНЕВ
                      ХРИСТИЯН                      ТОНЧЕВ                        ТОНЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ЕМИЛОВ                        АПОСТОЛОВ
                      ВАСИЛКА                       ХРИСТОВА                      ДИМОВА
                      ВЕСЕЛА                        ИЛИЯНОВА                      ПЕТРОВА
                      ГАЛЯ                          НИКОЛАЕВА                     ТЕРЗИЕВА
                      ДИМИТЪР                       ВАЛЕНТИНОВ                    МЪНДЕВ
                      ИЛИЙЧО                        ДОНКОВ                        ХРИСТОВ
                      РУСКА                         АНГЕЛИНОВА                    НИКОЛОВА
                      СТАНКО                        СЛАВЕЕВ                       СЛАВОВ
                      СТЕФАН                        МИНКОВ                        НИКОЛОВ
                      ТОДОР                         ИВАНОВ                        КАМБЕРОВ
                      ТЯНКА                         ОГНЯНОВА                      ПЕТРОВА
                      ХРИСТО                        НЕДЯЛКОВ                      СИРМОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕРИЯ                       ГЕОРГИЕВА                     ХРИСТОВА
                      ВАНЕСА                        ЛЮБОМИРОВА                    КОЗАЛИЕВА
                      ВЕРОНИКА                      ПЕНЧЕВА                       ПЕНЧЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       ДИМИТРОВ                      ГЕНЕВ
                      ГЕОРГИ                        НИКОЛАЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ТРЪНДЕВ
                      ГРОЗДАЛИН                     ГОЧЕВ                         ГРОЗЕВ
                      ГРОЗЬО                        ГЕОРГИЕВ                      ГРОЗЕВ
                      ДИМИТЪР                       СТОЯНОВ                       ПАНАЙОТОВ
                      ДОБРИ                         СТОЯНОВ                       ПАНАЙОТОВ
                      ИВАН                          ЯНЧЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      НАДЕЖДА                       ПЕТРОВА                       КАСЪРОВА
                      НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ХРИСТОВ
                      ПЕТЪР                         СТОЙЧЕВ                       ИВАНОВ
                      ПЕТЯ                          МАРТИНОВА                     КОСТОВА
                      СТОЯН                         ДИМИТРОВ                      ГРОЗЕВ
                      ТАНЯ                          ЙОРДАНОВА                     СТОИЛОВА
                      ТЕОДОРА                       ГЕОРГИЕВА                     ГАЙДАЖИЕВА-ГРОЗЕВА
                      ХРИСТО                        ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ПЕТКОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 004                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИН                      ПАСКОВ                        ИВАНОВ
                      ВАНЯ                          ГЕОРГИЕВА                     КАРАДЖОВА
                      ВАНЯ                          СТОЙЧЕВА                      ТОНЕВА
                      ВАСИЛ                         ПЕТРОВ                        ПИСАРОВ
                      ВАСИЛКА                       ГЕОРГИЕВА                     КОСТОВА
                      ВЕЛИЧКА                       МАРИНОВА                      КОЛЕВА
                      ВЕНЕТА                        ХРИСТОВА                      ЛИНЕВА
                      ГАЛИНА                        ИВАНОВА                       ТОДОРОВА
                      ГЕОРГИ                        ШИДЕРОВ                       ПАВЛОВ
                      ГЕРГАНА                       ТРИФОНОВА                     КАРАДЖОНОВА-ПИСАРОВА
                      ГРИГОРИЯ                      МАРИНОВА                      НИКОЛОВА
                      ДИАН                          ДИМИТРОВ                      ГАНЧЕВ
                      ДИМИТРИНКА                    ТРЕНДАФИЛОВА                  НЕДЯЛКОВА
                      ДИМИТЪР                       КИРИЛОВ                       ДИМИТРОВ
                      ЕЛЕНА                         АНГЕЛОВА                      ЯНЧЕВА
                      ЖАНЕТА                        ГЕОРГИЕВА                     БОРИСОВА
                      ЗЛАТКА                        АТАНАСОВА                     НИКОЛОВА
                      ИВА                           ВЪЛЕВА                        ГОСПОДИНОВА-СЛАВОВА
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ЯНЕВ
                      ИВАН                          ТОДОРОВ                       СТРАТИЕВ
                      МАНОЛ                         ТОНЕВ                         ЯНЧЕВ
                      МАРА                          БАНЧЕВА                       ТАНЕВА
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     ИВАНОВА
                      МАРИЯ                         ПЕТРОВА                       НИКОЛОВА
                      МИЛКО                         ХРИСТОВ                       МИЛЕВ
                      МИТРА                         СТОЙЧЕВА                      ПАВЛОВА
                      НИКОЛЧО                       ЯНЕВ                          КОЛЕВ
                      ПАОЛИНА                       ВАЛЕНТИНОВА                   ИВАНОВА
                      ПЕТЪР                         АНГЕЛОВ                       ЛИНЕВ
                      РАЙНА                         МИЛЕВА                        МИЛЕВА
                      РОЗАЛИНА                      ВАЛЕНТИНОВА                   ИВАНОВА
                      РОСИЦА                        ЙОРДАНОВА                     КЕМЕНДЖИЕВА
                      СИЛВИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     ТЕОФАРОВА
                      ЯНА                           ИВАНОВА                       ШЮТЕН


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 005                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИС                         ТОДОРОВ                       БОРИСОВ
                      ГЕОРГИ                        КРЪСТЕВ                       КОРЦАНОВ
                      МИРОСЛАВ                      ДИМИТРОВ                      ТОЧЕВ
                      МИРОСЛАВА                     ДИМОВА                        ТОЧЕВА
                      ПЕТЪР                         ДИМЧЕВ                        ИВАНОВ
                      ТОНКА                         АЛЕКСИЕВА                     КОРЦАНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 006                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИН                      ПЕТРОВ                        ВЛАСАКОВ
                      ВАНЯ                          АТАНАСОВА                     ВЛАДЕВА
                      ДИМИТЪР                       НИКОЛАЕВ                      ДИМИТРОВ
                      ЖЕНЯ                          ДИМИТРОВА                     ТРИФОНОВА
                      ИВАНЧО                        ГЕОРГИЕВ                      СТАНКОВ
                      МАРТИН                        ГЕОРГИЕВ                      КУРТОВ
                      НЕЛИ                          НИКОЛОВА                      ВЪЛКОВА
                      ПЕТЪР                         ДИМИТРОВ                      СТАМЕНОВ
                      СТЕФАН                        ИВАНОВ                        МИЛАДИНОВ
                      ТАНЯ                          КРАСИМИРОВА                   ВАСИЛЕВА
                      ТИХОМИРА                      ТРИФОНОВА                     ОВЧАРОВА
                      ТРИФОН                        АТАНАСОВ                      КЪРАТЛИЕВ
                      ФЕРДИ                         ХАСАН                         КЯМИЛ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        КАВАЛДЖИЕВ
                      ХРИСТО                        КОСТАДИНОВ                    КАРАКОЛЕВ
                      ХРИСТО                        МИХАЙЛОВ                      РАСОКОВ
                      ХРИСТО                        ТРОЯНОВ                       КАЗАКОВ
                      ЯНИЦА                         ТРИФОНОВА                     ПЕТРОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 007                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ХРИСТОВ
                      ВАСИЛ                         НЕДЯЛКОВ                      ВАСИЛЕВ
                      ДАНИЕЛА                       МАРИНОВА                      НИКОЛОВА
                      ДИМО                          ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ЕЛЕНА                         МИЛУШЕВА                      БОЯДЖИЕВА
                      ЕЛЕНКА                        ПЕТРОВА                       ЯНЪКОВА
                      ИВАН                          ГОРАСТЕВ                      ИВАНОВ
                      ИЛИЯ                          ПЕТРОВ                        ТОШЕВ
                      КРАСИМИРА                     ДИМИТРОВА                     НИКОЛОВА
                      МАРГАРИТА                     КИРИЛОВА                      ВАСИЛЕВА
                      МАРИЙКА                       ДИМИТРОВА                     ХРИСТОВА
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КОЛЕВА
                      НЕДЯЛКО                       ДОБРЕВ                        КОЗАЛИЕВ
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      БЪЧВАРОВ
                      ПЕТЯ                          ГЕОРГИЕВА                     РИЧАРДСЪН
                      РЕНЕТА                        НИКОЛАЕВА                     ИВАНОВА
                      СТАНИМИР                      ВАСИЛЕВ                       МАРИНОВ
                      ТОДОР                         РАЙЧЕВ                        КОЛЕВ
                      ТРИФОН                        ДИМИТРОВ                      ТРИФОНОВ
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ПЕТРОВА
                      ХРИСТО                        ГЕОРГИЕВ                      БОЯДЖИЕВ
                      ХРИСТО                        МИЛЕНОВ                       МАРКОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 008                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЛАГО                         ДИМИТРОВ                      СТАВРЕВ
                      ВАСИЛ                         АТАНАСОВ                      ХРИСТОНОВ
                      ЗЛАТКА                        АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      НЕДЯЛКО                       ПЕНКОВ                        АТАНАСОВ
                      СОФИЯ                         ПЕТРОВА                       СТАНЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 009                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНДРИАН                       ХРИСТОВ                       ИВАНОВ
                      ДАРИНА                        НИКОЛОВА                      АТАНАСОВА-ИВАНОВА
                      ДИМИТЪР                       НИКОЛОВ                       ФИЛИПОВ
                      МАРИЯ                         АЛЕКСАНДРОВА                  ВАНГЕЛОВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     НЕДКОВА                       ВАСИЛЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 010                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          АНГЕЛОВ                       ЙОРДАНОВ
                      ВАЛЕНТИН                      АНГЕЛОВ                       ЙОРДАНОВ
                      МАРИЯ                         СТЕФАНОВА                     АНГЕЛОВА
                      МИНКА                         НАСКОВА                       САМУИЛОВА
                      РУСИ                          АНГЕЛОВ                       ЕНЧЕВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 011                            кметство ...........     населено място ГР.ЛЮБИМЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        КАМЕНОВ                       АРНАУДОВ
                      БОБИ                          ИВАНОВ                        АСЕНОВ
                      ВИДА                          ЕЛЕНКОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ЕЛЕНА                         ХРИСТОВА                      СТЕФАНОВА
                      ЗОЯ                           ХРИСТОВА                      ВЕЛКОВА
                      ИВАН                          БОБЕВ                         АСЕНОВ
                      КАТЯ                          ГЕОРГИЕВА                     ДЕМИРЕВА
                      МИТКО                         ИВАНОВ                        МИТКОВ
                      СУЛТАНА                       АСЕНОВА                       АНГЕЛОВА
                      ХРИСТОС                       МИТКОВ                        МИТЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 012                            кметство ...........     населено място С.ЛОЗЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАСТАСИЯ                     ИЛИАНОВА                      АТАНАСОВА
                      ВАСИЛ                         ИЛИЕВ                         ЛЯТОВ
                      ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ПЕТРА                         ПЕТРОВА                       АНГЕЛОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 013                            кметство ...........     населено място С.БЕЛИЦА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЯН                          ЖИВКОВ                        ЙОРДАНОВ
                      ЙОРДАНКА                      ДИМИТРОВА                     МАВРОДИЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 014                            кметство ...........     населено място С.ГЕОРГИ ДОБРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КАДРИЕ                        НУРТИН                        МЕСТАН


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 015                            кметство ...........     населено място С.ЙЕРУСАЛИМОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМИТЪР                       ЖЕЛЯЗКОВ                      КИМЧЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 016                            кметство ...........     населено място С.МАЛКО ГРАДИЩЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ВЕЛКОВ                        КОЛЕВ
                      БОРИСЛАВ                      ПЛАМЕНОВ                      ВЕШКОВ
                      ДОНКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      ЕМИЛИЯ                        ДЕМИРОВА                      ТОСУН
                      МАРИЯ                         АНГЕЛОВА                      СТЕФАНОВА
                      РАДКА                         БОНЧЕВА                       ДИМИТРОВА
                      ТОШКО                         БОНЕВ                         ДОБРЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 017                            кметство ...........     населено място С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ИВАНОВ                        ГОРЦЕВ
                      ДИМИТЪР                       ТОШКОВ                        КУКОРКОВ
                      ДИМО                          НЕЙЧЕВ                        ДЖОМЕВ
                      ДОЧКА                         КЪНЧЕВА                       КУКОРКОВА
                      ЕЛЕНА                         ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
                      ЕЛЕНКА                        ИВАНОВА                       ПАВЛОВА
                      ИЛИЯ                          КЪНЧЕВ                        КУКОРКОВ
                      ЙОВКА                         КОЛЕВА                        СТОЯНОВА
                      КАТЯ                          АЛИЕВА                        ГОРЦЕВА
                      МИНКА                         ГЕОРГИЕВА                     КИНОВА
                      НИКОЛИНКА                     ИЛИЕВА                        КОЛЕВА
                      НИКОЛИНКА                     КЪНЧЕВА                       КУЦАРОВА
                      ПЕНКА                         ТОШЕВА                        КУКОРКОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 018                            кметство ...........     населено място С.ДЪБОВЕЦ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ЕЛЕНОВ                        МИТКОВ
                      ДАМЯН                         ПЕНКОВ                        ГОРЦЕВ
                      ДИМИТЪР                       ИВАНОВ                        АЛЕКСОВ
                      ЗЛАТКА                        ЙОРДАНОВА                     ХРИСТОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ХАСКОВО                          Община ЛЮБИМЕЦ
         секция № 019                            кметство ...........     населено място С.ОРЯХОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЗЛАТКА                        СВЕТЛАНОВА                    КАНЕВА
                      ПАНАЙОТ                       ТОДОРОВ                       ТОДОРОВ
                      СВЕТЛАНА                      ЯНЕВА                         МИНЧЕВА