Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец може да разгледате тук