На предстоящо заседание на Общински съвет Любимец, Кметът на община Любимец ще предложи Изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред.

Докладната с промените може да разгледате от тук.