Проекторешението за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Любимец може да разгледате тук