На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Любимец кани жителите на общината и представители на бизнеса на 01.12.2015г. от 16.00 часа в зала "Любимец" на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016г.

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на общината за 201г.Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Дневен ред на обсъждането:

        - Представяне на проекта за общински бюджет за 2016г.

        - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

        - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща на общината oba@lyubimets.org , както и в деловодството на общината.

       Гражданите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 26.11.2015г. на интернет страницата на Община Любимец  www.lyubimets.org.

       

20.11.2015г.

 

Приходно-разходна част на проектобюджета