ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛЮБИМЕЦ

  

на основание чл.140, ал.от Закона за публичните финанси, кани жителите на община Любимец и представители на бизнеса на 08.02.2016г. от 16,00 часа в зала Любимец на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015г.

   Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org/ както и в деловодството на общината.

             Заинтересованите предварително могат да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета от 01.02.201г. на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.org.

        

Докладна записка, относно приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Любимец

 

Отчет за изпълнението на Бюджет 2015

 

С уважение,

г-жа Мария Станкова

Председател на ОбС гр.Любимец