ПРОГНОЗАТА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРИОД НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ОТ ПРИКАЧЕНЯ ФАЙЛ.