Изменение и допълнение на Наредба № 19 за организация и управление на Гробищните паркове, реда и условията за извършване на погребения в община Любимец.

 

Пълният текст на Наредбата може да изтеглите от тук.