Проект на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Любимец през 2015 година

 

Пълният текст може да изтеглите от прикачения файл