На следващо заседание на Общински съвет Любимец предстои приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на община Любимец.

В тази връзка Ви предлагаме да се запознаете с проекта на наредбата.

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org и на електронната поща на Общински съвет obs@lyubimets.org , както и да бъдат депозирани в деловодството на администрацията.

Заинтересованите лица предварително могат да се запознаят с проекта на наредбата на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.org.