Във връзка с постъпили сигнали на граждани относно движението на селско- стопанска техника в града и замърсяването на пътното платно, а също така и движението на пътни транспортни средства с животинска тяга и тяхното регулиране, по кои улици могат да се движат и нуждата от промяна на  Наредба № 4за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците  на територията на община Любимеци вменяване на задължения на общините относно организацията за движение по пътищата ида се вземат своевременно мерки за отстраняване на препятствията по пътя  за осигуряване на условия за безопасно движение.

    Проекта на изменение и допълнение на Наредбата за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците  на територията на община Любимец беше разгледан и одобрен на разширено заседание на Общинската комисия по безопасност на движението, проведено на 01.09.2016г.

 

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на наредбата

Пълният текст на Наредбата може да изтеглите от тук.