Във връзка с постъпили сигнали на граждани и нуждата от промяна на  Наредба №1 за опазване на обществения ред и вменяване на задължения на собствениците на етажната собственост и във връзка с необходимите ремонти на обществени сгради се  правят конкретни предложения за промени в Наредба №1 за опазване на обществения ред. 

 

Пълният текст на наредбата може да изтеглите от тук.