От началото на м. септември, общината пое ангажимента и организира самостоятелно дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на битовите отпадъци. Тъй като разполагаме със собствена техника, имаме възможност да предложим на гражданите срещу заплащане нова услуга - извозване на зелени и растителни отпадъци, на строителни отпадъци и излишни земни маси до определените за целта места. Друга услуга, която би била полезна за земеделските производители е  ползването на общински кантар.

В Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец, ясно се регламентира достъпът на МПС до пешеходната зона на централната градска част. Предвид разходите за ограничаване на достъпа, цената на услугата по издаване на пропуски би могла да бъде завишена. Определянето на цените на услугите е в правомощията на Общински съвет.

 

Пълният текст на наредбата може да разгледате от прикачения файл.