Уважаеми дами и господа,

Представяме Ви проект за Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Любимец.

Пълният текст на наредбата може да изтеглите от тук.