gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   В последните гънки на Източните Родопи, преди планината да се слее с низината, е скътано село Вълче поле. Дълговековна е неговата история. В земите му има уникални исторически обекти, доказващи наличието на висока култура от древни времена. На 200 м на запад, в подножието на вр. Шейновец, през 1931 г., е разкрита уникална куполна тракийска гробница от ІV в. пр. н. е. В подножието на вр. Св. Марина се намира едно от най-големите скални светилища на Балканския полуостров - "Глухите камъни".
   Първият официален писмен документ за възникването на с. Вълче поле е от 1562 г., според който селището е възникнало през 1326 г. Втори документ, от 1662 г. потвърждава, че населението е чисто българско. До своето освобождение от турско робство - 1913 г., селото носи имената Курткьой и Куртулен. Към м. юли 2015 г. в селото живеят 208 души.
   По спечелен от община Любимец проект, бе извършен ремонт на читалището в селото. Убеждението на жителите му е, че местните обичаи, традиции и културно наследство трябва да бъдат съхранени и пазени. Полагат се усилия за разработване на проекти, за развитие на селския туризъм в този красив южен край.