gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023 год.

 

ПП "ГЕРБ"

1. Мария Стефанова Станкова - Председател на ОбС

2. Донка Трифонова Козалиева

3. Недялка Нецова Белчева

4. Мария Димитрова Кирякова

5. Стефка Ивайлова Дулгерис - Киришева

6. Валентин Иванов Расоков

7. Петя Атанасова Христозова

8. Таня Георгиева Видева

9. Атанас Петков Атанасов

10. Елена Георгиева Терзиева

11. Ваня Атанасова Чуколова

 

 КОАЛИЦИЯ " БСП за БЪЛГАРИЯ" 

1. Владимир Николов Бамбалов

2. Иван Николов Цветков