gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 


  logo Ж.ТерпешевСредно общообразователно училище „Желязко Терпешев” - гр. Любимец

Училището е създадено през 1944 г. В него се обучават 451 деца от 5 до 12 клас. Има утвърдени четири професионални паралелки със специалност - "Автотранспортна техника"

Адрес: гр. Любимец, бул. "Одрин" № 67, тел. 03751/71-78

Директор: Мария Станкова

                                 http://sou-jt.haskovo.net/news.php  logo Хр.БотевНачално училище „Христо Ботев” - гр. Любимец 

Училището е създадено през  1923 г. В него се обучават 220 деца от 1 до 4 клас, както и ПДГ. От 2009 година има утвърдена група за целодневно обучение.

Адрес: гр. Любимец, ул. "Христо Ботев" № 17, тел. 03751/70-78

Директор: Донка Козалиева

http://nu-xristo-botev.webnode.com/ 

logo З.Стоянов 

Начално училище „Захари Стоянов” - гр. Любимец

Училището е създадено през 1822 г. В него се обучават 199 деца от 1 до 4 клас, както и ПДГ.

Адрес: гр. Любимец, ул. "Църковна" № 45, тел. 03751/70-53

Директор: Недялка Белчева

                                  http://www.zaharistoyanov.net/index.php

                                   

                              

logo К и М

          Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Малко градище                                  

     Училището в с. Малко градище е основано през 1868 г. Отначало то се е помещавало в една килийка в църковния двор, от което се разбира, че първото училище в селото е било килийно.Тогавашен учител е бил свещеникът, проповядвал в църквата. Килийното училище е продължило от 1868 г. до 1882 г., когато се построява по стопански начин училището. Учител в него става иконописецът Анастас, който е от Одрин и е преподавал на гръцки език. До 1908 г. училището е било с един учител. През 1913г. училището е ограбено и разбито от турските войски, но в следващата - 1914 г. пак започва да функционира. От 1926 г. Първият учител от селото е Димитър Тодев.

На 14.02. 1928 г. става вечерно училище. От 25.11.1938 г, прогимназията е преименувана „ П.Р. Славейков".

През 1951 г. в изпълнение на решение на Околийския народен съвет гр. Свиленград началното училище се слива с прогимназия и се създава Народно основно училище „Кирил и Методий". През 1968 г., по случай 100 годишнината на училището, с Указ 420 то е наградено „Кирил и Методий" I степен.

От 1968 г. до днес училището е основно. В него се обучават 47 ученика от първи до осми клас в слети паралелки. От 2008 г. то е със статут на защитено училище, а от 2009 г. функционира като средищно.

Адрес: с.Малко градище, общ. Любимец, тел. 03752/ 22-66

Директор: Таня Тошева

 

Целодневна детска градина „Рай" - гр. Любимец.

Целодневна детска градина „РАЙ" представлява съвкупност от две основни детски градини в гр. Любимец - ЦДГ „Рай" №1, ЦДГ „Рай" №2 и филиали към тях в селата Малко градище и Лозен.

ЦДГ „Рай" №1 е открита през 1972 година, а ЦДГ „Рай" №2 - през 1978 година. ЦДГ „РАЙ" се състои се от 11 групи деца на възраст от 3 до 6 години, от които 8 групи се помещават в двете основни сгради в града и са разпределени по възрасти, а останалите 3 са смесени възрастови групи и се намират във филиалите на ЦДГ. Детските градини са посещавани от общо 284 деца. 

Адрес: гр. Любимец, ул. "Васил Друмев" № 37

Телефони за връзка:ЦДГ „Рай" №1 - 03751 / 75 84

ЦДГ „Рай" №2 - 03751 /71 65

Филиал с. Малко Градище - 03752 / 22 35

Филиал с. Лозен - 03754 /22 67

Е- mail - cdg_rai@abv.bg

Директор: Иванка Христова