121241030 353656646058130 3740553542831510303 n

От няколко дни Тракийският култово-погребален комплекс „Глухите камъни“, в близост до с. Малко градище, община Любимец е с нови указателни табели и дървени подходи. Те са поставени на входовете, стръмните участъци и всички възлови места в обекта. Слънчевите и топли дни позволиха на служители от общината и доброволци от града да отстранят старите и изгнили стъпала и парапети и да монтират нови, с които да бъде улеснен достъпът на туристи до различните части на комплекса.

118535979 232375468090274 7550403031257594677 n

Дни след направата на дървените стълби се поставиха и указателни табели, които да насочват хората, имащи интерес към тракийския бит и култура, за съответните сектори в комплекса, църквите, щерната, параклисът и емблемата на комплекса - Петроглифът.

Уникалният по рода си скален обект от времето на траките, наситен с много история, култура и ценни находки, е една от най-важните забележителности на територията на община Любимец. Посещаван е от много туристи не само от различни краища на страната, но и от чужбина. Затова апелът на община Любимец е табелите, парапетите и стълбите да не се чупят или премахват, за да бъдат ползвани от посетителите по-дълго време.

b4k

От 19.10 до 6 11.2020 г., от 14.00 до 17.00 ч, в сградата на Общински пазар в гр. Любимец /бивш Плод-зеленчук/, Български червен кръст ще започне поетапно раздаване на хранителни продукти на лица, подлежащи на подпомагане от Агенция "Социално подпомагане". Раздаването ще става по списък, предварително изготвен от агенцията.
Право на подпомагане имат:

•Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

•Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

•Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

•Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

•Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;

•Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

•Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, тричленните и по-големите семейства - по два хранителни пакета, съдържащи различни хранителни продукти. 

 Раздаването на хранителните пакети са в изпълнение на Оперативната програма за храни - основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.

PREBROYAVANE 2021

Уважаеми съграждани,

Община Любимец набира кандидати за преброители за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяването ще се извърши през месеците януари и февруари 2021 г. на територията на цялата община.

Срокът за подаване на комплекта документи е до 30 октомври!

Желаещите да се включат в националното преброяване трябва да подадат Заявление по образец в Деловодството на общината, заедно с комплект документи, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите), както и от прикачените файлове по-долу.

Заявление

Автобиография в изисквания формат

Копие от диплома за завършено образование

Документ, удостоверяващ IBAN

Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи) – Насочваме вниманието, че в заявлението има опция, с която давате съгласието си снимката за изготвянето на служебна карта да бъде използвана от Регистър „Български документи за самоличност“!

Одобрените преброители ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт /НСИ/ и ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък във времето от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя.

Попълването на картите се извършва чрез прочитане на въпросите от преброителните карти и записване на точния отговор, който посочва преброяваното лице.

Кандидатите за преброители трябва да са пълнолетни лица, които имат минимум средно образование. Препоръчително е да бъдат заети в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг Община Любимец уведомява всички жители, обществени организации и граждански сдружения, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг, за изграждане на улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие – 1884“ със следните параметри:

I .Предназначение

       т.1 – Изграждане на улична канализация на улици „Панайот Волов“/Безименна/,  

       „Сакар“, „Люляк“, „Роза“ и ремонт на около 150м. от ул.„Зорница“

       т.2 - ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие – 1884“

       включващ: ремонт таван на зрителна зала, изграждане на ел.инсталация за  

       озвучаване и сценично осветление.

  1. Общ размер на дълга – 1 000 000лв./един милион лева/.
  2. Начин на финансиране – договор за банков кредит, сключен след провеждане на процедура по ЗОП за избор на финансова институция.
  3. Срок за погасяване – до 96 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  4. Максимален лихвен процент – 1,8% /едно цяло и осем процента/ годишна лихва.
  5. Начин на обезпечаване – заем срещу запис на заповед и/или залог върху бъдещи вземания на общината от собствени приходи.
  6. Други изисквания – наличие на офис в града, на банката-кредитор

      

       Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в Зала Любимец от 16 часа на 14.10.2020год.

       Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

 

С уважение,

 

инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

IMG 9418В знак на признателност и преклонение пред героите, загинали в първата битка от Балканската война /1912 г./, ученици от 12-и клас от СУ „Ж. Терпешев“, заедно със служители от Общинска администрация Любимец, поднесоха венци и цветя на връх Шейновец. Поводът за празничното честване бе отбелязване на 108-та годишнина от началото на Балканската война и освобождението на Свиленград от Османско робство.

В началото на поклонението организаторите на празника разказаха иcтopичecĸaтa xpoнoлoгия нa cъбитиятa, cлyчили ce нa 5 oĸтoмвpи 1912 г. и пoбeдния щypм нa въpxa, нapeчeн Maлĸaтa Шипĸa.

Apxиepeйcĸият нaмecтниĸ oтeц Koнcтaнтин и отец Димитър oтcлyжиха зayпoкoйнa пaниxидa в пaмeт нa зaгинaлитe в иcтopичecĸaтa битĸa.

Празникът бе уважен от Областния управител на Хасково г-жа Стефка Здравкова, Кметът на Свиленград - арх. Анастас Карчев, Председателят на ОбС - Свиленград - Таня Коларова, представители от РК Свиленград, политически партии, ученици, учители и общественост.

Пpeди 85 гoдини, нa вpъx Шeйнoвeц, бyднoтo тpaĸийcĸo нaceлeниe издигa пaмeтниĸa-ĸocтницa в пaмeт нa caмoжepтвaтa нa 14–тe xpaбpи вoйни oт 8-мa пexoтнa Tyнджaнcĸa дивизия, зaгинaли в битĸaтa. Toчнo нa 5 oĸтoмвpи 1935 г. мoнyмeнтът e ocвeтeн и oтĸpит c ĸapaбинeн зaлп.