yerusalimovo1 18Църковното настоятелство при храм „Св. Димитър“ с. Йерусалимово и кметския наместник на селото Георги Иванов, взеха решение тази година на 15 август да не се провежда честване на големия християнски празник Свето Успение Богородично /Голяма Богородица/.

Отбелязването на Голяма Богородица в Йерусалимово е един от двата големи местни празника, на който майстори кулинари правят курбан за здраве и благоденствие за миряните, канят се гости, събират се роднини и приятели.

Удължаването на срока на извънредната епидемична обстановка в страната, предполагаемото струпване на много хора и риска от възникване на зараза от COVID-19, са причините тази година традиционния празник в селото да не се състои.

  Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

  Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2020 г.

  За информация, за изготвените предварителни регистри и регистри на дублираните имоти, ползвателите на земеделски земи могат да се обърнат към Общинска служба по земеделие Любимец.

  Обявата е публикувана в сградата на ОСЗ, в кметствата, както и на интернет страницата на Областна дирекция "Земеделие" гр. Хасково.

Обявата можете да видите от тук.

По данни на Регионална дирекция „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”  гр. Хасково за периода от 05.08/сряда/ до 10.08./понеделник/ 2020г. се очакват високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Хасковска област.

На проведено на 28.07.2020 г. заседание на Министерски съвет на Република България бе взето решение, срокът на обявената извънредна епидемична обстановка в страната да бъде удължен до 31 август 2020 г.

Тържествата, по случай Деня на града и традиционният панаир в Любимец, се провеждат всяка година, в края на м. август. Предвидените събития – изложби, концерти, спортни и детски празници, предполагат струпването на много хора на едно място и са предпоставка за разпространението на COVID-19.

Общински кризисен щаб – Любимец, на свое заседание, проведено на 03.08.2020 г., отчитайки високия риск за гражданите, с цел опазване на живота и здравето им, взе решение всички масови културно-развлекателни и спортни мероприятия, предвидени за Деня на Любимец да не се провеждат, а традиционният панаир тази година да не се състои!

Досега наложените временни противоепидемични мерки в страната, продължават да бъдат в сила!

Уважаеми жители на община Любимец,

Във връзка със замърсяване на водите на р. Марица и притеснението на граждани за състоянието на качествата на водата Ви уведомяваме, че снабдяването с питейна вода на града и голяма част от населените места в общината става от р. Бисерска / преди да се влее в р. Марица/. Четири от селата Георги Добрево, Йерусалимово, Оряхово и Васково се снабдяват от питейните кладенци на с. Момково, които са отделени от басейна на р. Марица. Въпреки това водоподаването към въпросните села е спряно в следобедните часове на 27 юли. В момента селата разполагат с вода, но тя се отича от резерва в питейните кладенци.

На този етап е препоръчително да не допускат животни и хора в близост до реката!

Очакваме резултатите от лабораторните проби на РИОСВ - Хасково.

 

 

НЯМА ОПАСНОСТ ЗА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ!