gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

            На върха "Шейновец", в землището между селата Вълче поле и Малко градище , през 1941 година е издигнат архитектурен паметник - обелиск на загиналите по време на Балканската война. Самия връх е свързан с началото на Балканската война. Самия връх е свързан с началото на Балканската война 1912 година. Според българското разузнаване на 4 октомври 1912 година в османската застава на връх "Курткале" има около 100 войници, а в близост до нея още две роти. Българското военно командване подготвя атака към върха, чиято главна цел е овладяването му, тъй като от тук магат да се наблюдават долините на реките Арда, Марица и Одринското поле. Достъпът до върха е изключително труден. Склоновете от юг и северозапад се спускат отвестно и са недостъпни, а скатът на изток е скалист и стръмен. Изчакването на върха било възможно само по една пътечка, криволичеща между скалите и храсталаците.

На 4 октомври в 21.30 часа дружината на 30-ти пехотен шейновски полк получава заповед да започне овладяването на върха. Рано сутринта на 5 октомври българските военни роти го превземат. Това е първото сериозно сражение в похода на българската армия към Одрин. След него, българските войски завземат Мустафа паша (днес Свиленград), без никакви препятствия.