gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

             Господева стъпка е  изключително интересен природен и културен обект, който се намира в месността " Керез дере", в руслото на речно корито. Наоколо архиолозите са маркирали множество долмени, някои от които в добро състояние. Представлява естествена вдлъбнатина в скалата, която през цялата година се пълни с вода, която се процежда през скалата.

Древните траки са обожествявали такива места, като са отдавали почит на водните нимфи. Затова с долмените наоколо местността вероятно е била древно светилище. След приемането на християнството, култовата значимост на обекта продължава. Ражда се легенда, според която Господ преоблечен като пътник, поискал вода от жена, която тук работела нивите си, но тя не му дала. Тогава коня му стъпил върху камъка и от там бликнала вода. Затова хората наричат извора "Господева стъпка"