gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Проект"Заедно в Европа с култура без граници"

Проектът е по програма ФАР ТГС под надслов "Заедно в Европа,с култура без граници" и е на обща стойност: 31 963 евро.

Основната цел на проекта - установяване на традиции и дългосрочно сътрудничество в областта на културно-етнографското наследство на двете общини-Община Любимец/Р България/ и община Тригоно/Р Гърция/ чрез насочване на усилията на общинската политика към подкрепа и насърчаване на културното образование и възпитание на приобщаване на младите хора и деца към националните и общозначими културни цености и тяхното по-активно участие в културни процеси.Продължителността на проекта е 7 месеца.