gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

     На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с уведомление от Христо Димитров Чорлов, представяме на вниманието на обществеността от Община Любимец информация за инвестиционното намерение на възложителя.

Пълният текст може да прочетете тук