gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Уважаеми съграждани,

Инж. Анастас Анастасов отправя покана към жителите на община Любимец за публично обсъждане на проекта за Бюджет 2014. Обсъждането ще бъде на 05.12.2013 г. от 17.00 ч. в зала "Любимец".

Заповядайте!

За повече подробности вижте прикачения файл

Проект на приходите в бюджета на Община Любимец за 2014г.

Разходи в държавните дейности в бюджетана общината за 2014 г.

Проект на разходите в общинските дейности в бюджета  на Община Любимец за 2014г.

РЕМОНТ НА ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014г. ФИНАНСИРАНИ ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”