gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Община Любимец предоставя информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуващи гробищни паркове” в землищата на селата: с. Георги Добрево, с. Белица, с. Лозен, с. Малко Градище и с. Дъбовец за изясняване на обществения интерес. Заинтересованите лица могат да се запознаят със същата в Общинска администрация Любимец, стая №23 /Отдел УТ към дирекция "УТ ОС МДТ СХД", Площад "Трети март", №1/ или чрез прикачения файл.

Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 10.07.2014 г. 

За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на 

входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.