gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

По данни на ОДМВР Хасково през 2020 г. на територията на Хасковска област изтича валидността на над 90 000 лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС. В тази връзка, за хората, които нямат възможност да подадат Заявление на "гише", ОДМВР Хасково предлага алтернатива чрез мобилна станция за "организиран прием" на Заявления  , която ще посети Вашата фирма/инстанция в удобно за Вас време, където работниците ще могат да подадат Заявление за подмяна на Л.К., паспорт, свидетелство за управление на МПС. Предвидено е  заплащането на таксите да се извършва с банкова карта на ПОС-устройство. За целта следва да се подаде заявление до Директора на ОДМВР Хасково, както и да бъде приложен списък с имената на желаещите служители.

Допълнителна информация може да получите на тел. 038/640355; 038/640356 или на E-mail: bds_haskovo@mvr.bg