gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Уважаеми дами и господа,

 В прикачените файлове по-долу можете да се запознаете с Бюджет 2022, заложените приходи, разходи, план-график, обекти, които ще бъдат ремонтирани през предстоящата година и т.н. 
 
 
 
Бюджет 2022 - качен на 04.04.2022 г.
 
 
 
Уважаеми дами и господа,
На редовно заседание на Общински съвет Любимец, което се проведе на 29.01.2021 г., с Решение № 161 общинските съветници приеха Бюджет 2021. 
 
В прикачените файлове по-долу можете да се запознаете с Бюджет 2021, заложените приходи, разходи, план график, обекти, които ще бъдат ремонтирани през предстоящата година и т.н. 
 
 
БЮДЖЕТ 2021 - качен на 3 февруари 2021 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 31.01.2018 г.  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което ще се разгледа Бюджет 2018. 
 
В прикачените файлове може да разгледате заложените разчет на сметки, приходи, разходи, план график и т.н. 
 
 
 
На предстоящо редовно заседание на Общински съвет Любимец, общинските съветници ще разгледат Бюджет 2019. 
 
В прикачените файлове по-долу заинтересованите лица могат да се запознаят със заложените приходи, разходи, план график, обекти, които ще се ремонтират през предстоящата година и т.н. 
 
 
 
 
 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2019  -    качен на 01.02.2019 г.

РЕМОНТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПОКУПКА НА АКТИВИ, ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ