gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

БАЛАНС, ОПР, ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ -31.12.2022 г.

Баланс към 31.12.2018 г.

Баланс към 31.12.2021

 ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА  2021

Баланс 2019 г.