gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

  По инициатива на Сдружение „Шанс и закрила“ на 03.02.2015 година, в град Хасково се проведе среща на млади доброволци. В нея взеха участие ученици от СОУ „ Желязко Терпешев“ - гр. Любимец, младежка група за превенция към ПГССИ „Христо Ботев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Свиленград, „Шанс и закрила“, Младежки клуб „Заедно“ и СОУ „Паисий Хилендарски“- гр. Хасково.

По време на срещата младежите бяха разделени на групи, където дискутираха темата за доброволчеството, споделяха идеи и представяха добри практики. Всяка група доброволци от различните училища и клубове представи презентация, свързана с техните дейности. Срещата премина в приятелска обстановка, където полезното бе съчетано с приятното.

В близко бъдеще предстои доброволците да се срещнат с по-малки ученици с цел превенция срещу нетолерантността и агресията.