gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 2204Настъпващата пролет и започналото затопляне на времето създават подходящи условия за засаждане на дървесни видове по новоасфалтираните улици на Любимец.

 До момента, в специално предвидените места на тротоарите, са засадени 145 фиданки на улиците „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Шейново“. Те са от декоративните видове „Ацер“ /Кълбовиден шестил/ и „Японска слива“.

Предвижда се, в следващите дни да започне засаждането на 90 бр. „Червен дъб“ /Канадски дъб/ на бул. „Одрин“, а до края на м. май ще бъдат засадени 350 декоративни дървета на улиците „Кап. Петко Войвода“, „Екзарх Йосиф“ и „Драма“.

По изпълнените проекти за реконструкция и рехабилитация на посочените улици не бяха отпуснати средства за залесяване, поради което дърветата са закупени изцяло със средства от бюджета на общината.

Всяко младо насаждение има нужда от опазване и грижи, и всички ние – гражданите на Любимец сме отговорни за това - за да бъде нашият град още по-красив, с чист въздух, приятни места за разходка и отдих, и добре поддържана зелена система.

Паралелно със залесяването в града се засаждат дървета и в землищата на селата Белица и Малко градище. Облагородяването на терените е по  проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Любимец“, на обща площ 180 дка. Горските територии ще бъдат залесени с широколистни дървета като цер, зимен дъб, топола, благун и др. Общата стойност на този проект е 97 796 лв.