gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми съграждани,

Във връзка с приключване на работа по изграждането и преминати успешни тестове  на Контактната мрежа на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград“, Ви уведомяваме, че на 5.02.2016 г. ще бъде включена под напрежение цялата контактна мрежа в участъка.