gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Общинска служба „Земеделие” - Любимец

 О Б Я В Я В А

че във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., се свикват втори заседания на комисията за землищата на община Любимец, които ще се проведат в сградата на ОС ”Земеделие” Любимец по следния график:

     На 30.08.2021г.

с. Вълче поле      - 09.00 часа

 с. Малко градище - 09.30 часа

с. Васково           - 10.00 часа

с. Оряхово           - 11.00 часа

с. Йерусалимово - 11.30 часа

с. Белица              - 13.30 часа

      

   На 31.08.2020г.

с. Дъбовец               - 09.00 часа

с. Г.Добрево           - 10.00 часа

с. Лозен                   - 11.00 часа

гр.Любимец           - 13.00 часа

  

 

Димитър Пилчев /Началник ОСЗ/

Председател на комисиите