gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 55 /петдесет и пет / вакантни длъжности за войници.

За гарнизон ПЛОВДИВ:

 • в.ф. 52630 – Пловдив – 9 /девет/ длъжности;
 • в.ф. 48650 – Пловдив – 12/дванадесет/ длъжности;
 • в.ф. 56100 – Пловдив – 3 /три/ длъжности;
 • в.ф. 54120 – Пловдив - 11 /единадесет/ длъжности;
 • в.ф. 56120 – Пловдив – 2 /две/ длъжности.

За гарнизон СОФИЯ:

 • в.ф. 56130 – Банкя – 18 /осемнадесет/ длъжности

Срок за подаване на документи : 23.02.2024 г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване с кандидатите; извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидатите.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

 

За контакти и допълнителна информация: тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие Хасково - ул. „Ком“ №3

 

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 /сто и шест/ вакантни длъжности за войници

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ СА В СЛЕДНИТЕ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ:

 • в.ф. 22260 – София – 2 длъжности;          
 • в.ф. 52480 – София - 24 длъжности;      
 • в.ф. 54870 – София – 3 длъжности;
 • в.ф. 57310 - Ловеч – 44 длъжности
 • в.ф. 22680 – Карлово - 1 длъжност;
 • в.ф. 22960 – Царева Ливада – 2 длъжности;
 • в.ф. 54860 – Бургас– 3 длъжности;
 • в.ф. 48940 – Бургас – 3 длъжности;
 • в.ф. 54850 – Бургас –12 длъжности;    
 • в.ф. 54630 – Бургас - 3 длъжности;
 • в.ф. 54680 – Бургас - 9 длъжности.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 01.03.2024 г.

 Конкурсът ще се проведе в периода от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

   1.Не са били освободени по дисциплинарен ред;

2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

3.Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

 Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офисите за отчет в общините Хасково, Свиленград и Харманли.

 За допълнителна информация: 038/60 45 50

Подробности и повече информация са на разположение в профила на Военно окръжие – Хасково във социалната мрежа Facebook.

 

Със заповед на Командира на Военноморските сили са обявени 34 /тридесет и четири/ вакантни длъжности за матроси

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ СА В СЛЕДНИТЕ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ:

 • в.ф. 38920 – Варна – 5 длъжности;          
 • в.ф. 26800 – Варна - 4 длъжности;      
 • в.ф. 34410 – Варна – 2 длъжности;
 • в.ф. 54830 - Варна – 1 длъжност;
 • в.ф. 28580 – Варна - 3 длъжности;
 • в.ф. 32300 – Варна – 1 длъжности;
 • в.ф. 56080 – Варна– 5 длъжност;
 • в.ф. 22580 – Варна – 3 длъжности;
 • в.ф. 28430 – Варна – 2 длъжности;    
 • в.ф. 38010 – Варна - 1 длъжности;
 • в.ф. 22480 – Бургас - 1 длъжности;
 • в.ф. 18360 – Бургас – 5 длъжности;
 • в.ф. 22830 – Бургас - 1 длъжности;

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 09.02.2024 г.

 Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

   1.Не са били освободени по дисциплинарен ред;

2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

3.Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офисите за отчет в общините Хасково, Свиленград и Харманли.

За допълнителна информация: 038/60 45 50

Подробности и повече информация са на разположение в профила на Военно окръжие – Хасково в социалната мрежа Facebook.