gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

5IMG 3091

Общинска администрация Любимец съобщава, че от днес, 01.02.2024 г., започва плащането на местните данъци и такси. Ставките за местни данъци и такси не са променени от миналата година и те остават същите!

Срокът за ползване на 5 % отстъпка от данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци е 30.04.2024г. Той важи при условие, че дължимите суми бъдат платени наведнъж.

Съобщенията за дължими данъци и такси ще се изпращат до собствениците до края на месец март 2024 г.

Задълженията могат да се плащат и на равни вноски, а сроковете са съответно:

-Данък върху недвижимите имоти –първа вноска до 30.06.2024 г. и втора вноска до 31.10.2024г.

-Данък върху моторните превозни средства- първа вноска до 30.06.2024 г. и втора вноска до 31.10.2024г.;

-Такса битови отпадъци- първа вноска до 30.06.2024г. и втора вноска до 31.10.2024г.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

- В брой и/или чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

   IBAN: BG21UBBS80028413873000

   BIC:UBBSBGSF

   Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

   КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 - Окончателен годишен патентен данък

442100 - Данък върху недвижими имоти

442400 - Такса битови отпадъци

442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи" и чрез пощенски запис;

- На касите на ИЗИПЕЙ;

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март", чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-30 /КАСА/; 03751/89-29 / инспектори по приходи/.

Задължените лица ще получават персоналния си ПИК код от служителите в отдел "Местни данъци и такси", лично чрез представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия/ управляващия за юридическите лица.