gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

         Село Вълче поле Хасковско - "Куш кая" от турски - "Птичи камък" - представлява огромна величествена скала наподобяваща орел, намираща се на север от селото. По време на разкопките извършени през 2005 година са разкрити останки от сгради, керамика и част от крепостен насип. Обетаемата площ е около 25 декара в южно от Куш кая.

По време на проучването са разкрити две жилища от късната бронзова и ранножелязната епоха и една укрепителна стена. На места проучените пластове достигат до 1.4 метра което свидетелства за продължително обитаване.

По намерените артефакти архиолозите установяват, че терена е бил обитаван през сравнително дълги периоди от време, като най - силен интензитет на обитаването е установено през късната бронзова /ХVІ - ХІІ в.пр.н.е./ и ранно желязната / Х -V в пр. н.е /. Неговото интерпретиране като укрепено селище, на този етап от проучването изглежда най - вероятно и съответства на труднодостъпното му местоположение