gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

За приемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС през  2013 г., както следва:

Текста на обявлението е тук