gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейност на маркиране на насаждения и дървета за сеч ЛФ 2013 г., в гори, собственост на община Любимец.

 

Съдържание на документацията.

Приложения към документацията.