gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Пълният текст на обявлението съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че фирма „БАЛКАН МЕТАЛ 1” ЕООД  има инвестиционно предложение за „Инсталация за топене на цветни и черни метали и увеличаване количеството съхранявани отпадъци на площадката в ПИ №010002” в землището на град Любимец, община Любимец, област Хасково може да прочетете тук